Ενημέρωση και εκπαίδευση κοινού

Το διαιτολογικό μας γραφείο έχει πλούσια δράση όσον αφορά την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού. Οι διαιτολόγοι του γραφείου αρθρογραφούν σε πλήθος μέσων ενημέρωσης όπως τοπικές εφημερίδες, συγγράφουν βιβλία, συμμετέχουν και διοργανώνουν διαλέξεις-παρουσιάσεις για θέματα διατροφής σε διάφορους χώρους όπως, μεταξύ άλλων, σχολεία, νηπιαγωγεία και πολιτιστικά κέντρα ενώ συνεργάζονται και με διάφορους φορείς για την προαγωγή της υγείας. Επίσης, διοργανώνουν σεμινάρια καθώς και διαδικτυακά σεμινάρια. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας στο πεδίο Δράσεις&Εκπαίδευση.