Επόμενες Ομιλίες-Παρουσιάσεις

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διεξαγωγή ομιλιών-παρουσιάσεων με ομιλητές τους διαιτολόγους του γραφείου μας ή για προηγούμενες ομιλίες-παρουσιάσεις που έχουν συμμετάσχει. Για να δείτε πληροφορίες πατήστε στο πεδίο/θέμα που σας ενδιαφέρει από την λίστα που ακολουθεί: