Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας για το προσωπικό εταιρειών

Οι διαιτολόγοι του γραφείου μας μπορούν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες για το προσωπικό τους. Η συνεργασία αφορά τόσο υπηρεσίες ρύθμισης βάρους και λοιπών περιπτώσεων, όσο και εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω διεξαγωγής διαλέξεων. Επίσης, αφορά την δημιουργία προγραμμάτων που προάγουν την υγεία των εργαζομένων με διάφορες παρεμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μία εταιρεία μπορεί να προσφέρει στο προσωπικό τους μία υψηλής ποιότητας παροχή, ενώ η εταιρεία κερδίζει την ικανοποίηση, την υγεία και την υψηλή παραγωγικότητα του προσωπικού της.