Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας για χώρους εστίασης

Το διαιτολογικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής (μενού) για χώρους μαζικής εστίασης όπως νηπιαγωγεία, σχολεία, γηροκομεία κ.α., καθώς και για κουζίνες όπως π.χ ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ. Επίσης , σχεδιάζει διάφορα προγράμματα παρέμβασης, με σκοπό την προαγωγή της δημόσιας υγείας όπως π.χ. παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας σε νηπιαγωγεία κ.α. Μπορεί να κάνει διατροφική εκτίμηση των προσφερόμενων μενού, ενώ συμβουλεύει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί υγιεινές επιλογές.