Ομαδικές συνεδρίες

Μια εναλλακτική προσέγγιση στις ατομικές συνεδρίες μπορεί να είναι και οι ομαδικές συνεδρίες. Σε αυτές οι συνεδρίες γίνονται μαζί με άλλα άτομα, κάτι το οποίο μπορεί να έχει πλεονεκτήματα. Σε μία ομαδική συνεδρία εμφανίζεται η «δυναμική της ομάδας». Από τη μία το κάθε άτομο μπορεί να αισθανθεί καλύτερα επειδή βλέπει ότι και άλλα άτομα βιώνουν κάτι αντίστοιχο με αυτά, ενώ η συνεδρία σε ομάδα μπορεί να συμβάλει στο να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες πχ. να θέσουν ερωτήσεις που μόνοι τους δεν θα έκαναν. Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις ομαδικές συνεδρίες που προσφέρουμε.