Διατροφή στην τρίτη ηλικία

Τα άτομα που είναι μεγαλύτερα των 65 ετών ανήκουν στην κατηγορία της τρίτης ηλικίας. Για τα άτομα αυτά είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα ζωής. Πολλά από τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ειδικά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν και κάποια χρόνια πάθηση όπως υπέρταση ή διαβήτης. Η γήρανση συνοδεύεται από αλλαγές στο σώμα όπως η μείωση του μυϊκού ιστού και της μυϊκής δύναμης (αυξημένος κίνδυνος πτώσης και τραυματισμού), μείωση της οστικής μάζας και άλλα. Ο κύριος στόχος όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η εξασφάλιση καλής ποιότητας ζωής, η όσο το δυνατό καθυστέρηση εμφάνισης νόσων ή η ρύθμισή τους, καθώς και η μείωση του ρυθμού των αλλαγών της γήρανσης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν της αλλαγές της γήρανσης είναι τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί με κυριότερο παράγοντα τη διατροφή.

Tα άτομα τρίτης ηλικίας μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο μας για εξατομικευμένα προγράμματα και στήριξη, που θα τα βοηθήσουν στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, την πρόληψη ή ρύθμιση προβλημάτων υγείας και την ευεξία τους. Επίσης, για τα άτομα που πιθανόν να μην μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο μας, παρέχουμε τη δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης.