Παιδική διατροφή-παιδική παχυσαρκία

Η διατροφή του παιδιού είναι ένα βασικό στοιχείο που θα το βοηθήσει στην σωστή ανάπτυξη και εξέλιξή του, ενώ μαζί με την φυσική δραστηριότητα θέτει τις βάσεις για την προάσπιση της υγείας του. Η σημασία της διατροφής ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και είναι κάτι που συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας όπου το παιδί έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Είναι σημαντικό να βοηθηθούν τα παιδιά να υιοθετήσουν σωστές συνήθειες οι οποίες θα το συνοδεύουν για όλη του τη ζωή.

Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα υπαρκτό και πλέον επικίνδυνο φαινόμενο. Το βάρος των παιδιών αυξάνεται συνεχώς. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπολογίζεται ότι πάνω από το 1/3 των παιδιών έχει πρόβλημα βάρους με τάση προς αύξηση και δεδομένου ότι οι συνήθειες παγιώνονται στην παιδική ηλικία, ένα παχύσαρκο παιδί είναι ένας εν δυνάμει παχύσαρκος ενήλικας. Συνεπώς το φαινόμενο αυτό χρήζει ιδιαίτερης σημασίας και μας αφορά όλους.

Οι διαιτολόγοι του γραφείου μας θα βοηθήσουν τους γονείς να προσφέρουν μια σωστή διατροφή στα παιδιά τους καθώς και να μάθουν οι γονείς και τα παιδιά, πως θα αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες.